Energieprestatiecertificaat

Publieke gebouwen:

Na het onderzoek, inclusief opmeting, van het gebouw met openbaar karakter en het registreren van het jaarverbruik van zowel thermische als elektrisch energie wordt het specifiek verbruik per vierkante meter bruikbaar vloeroppervlak bepaald. Het bekomen resultaat, het kengetal, wordt samen met de gegenereerde adviezen gepubliceerd in certificaatvorm.

Onze prijsstelling voor de opmaak van dit certificaat is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het publiek gebouw. Wij stellen u desgevallend graag een offerte op.

Residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur:

Naar analogie met de publieke gebouwen vindt vanaf 01/11/2008, resulterend uit een Europese richtlijn voor de deelstaten, de introductie van het Energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, voor residentiële verblijven plaats. De energie-efficiëntie van dit soort gebouwen wordt bepaald door onderzoek te voeren op de stookinstallatie, de warmwaterproductie en de energetische kwaliteit van de gebouwschil, zijnde het geheel van vloeren, muren, ramen zolder en/of dak.

Dit geschiedt volgens een protocol vastgelegd door het Vlaams Energie-Agentschap (VEA). Na implementatie van de verzamelde gegeven in de software van het VEA, kan het EPC gegenereerd worden. Dit energiepaspoort van het onderzochte gebouw bevat, naast een kengetal, eveneens een aantal adviezen om de energie-efficiëntie van de residentie te verbeteren.

Wij stellen reeds EPC voor residenties op vanaf 133,10 € inclusief btw en kosten van alle aard. Tevens bieden wij u hoeveelheidskorting voor EPC van studio’s, appartementen en woningen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid:

  • alle werkdagen: van 8h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 17h30
  • op zaterdag: van 8h30 tot 12h30

Onze service in EPC:

  • Snelle en accurate bediening: op verzoek zijn wij in staat het onmogelijke te realiseren, soms wordt er getoverd!
  • Competente medewerkers.

Uw voordeel

  • Correcte weergave van de werkelijkheid
  • Scherpe prijzen voor kwaliteitsvol werk van competente auditeurs
  • Vertrouwen in alle rust: er komen geen addertjes vanonder het gras.