Wat is een WKK

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een technologie waarbij zowel elektriciteit als warmte gegenereerd wordt uit een primaire brandstof. Men treft het aan in verschillende vermogens. Eens een vermogen kleiner dan 50 kW spreekt men van micro-WKK. Het is als een mini-elektriciteitscentrale, alleen ligt het productierendement tot 50 % hoger ten opzichte van de grote, conventionele centrales.

Voordelen

  • Gezamelijke opwekking van warmte en elektriciteit
  • Betere benutting van brandstof dwz minder brandstofverbruik dan bij gescheiden opwekking
  • Beter voor het milieu – minder CO2-uitstoot