WKK steun in Belgiƫ

Verhoogde investeringsaftrek

Federale maatregel ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen, zoals WKK. Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht. Voor de energiebesparende investeringen, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verbonden is, is er een verhoogde investeringsaftrek van 15,5% vastgelegd.

Op de website van het Vlaams Energieagentschap vindt u meer informatie en het bijgaande aanvraagformulier.

WKK steun in Vlaanderen

Warmtekrachtcertificaten

Sinds 2005 is er een systeem van warmtekrachtcertificaten ingevoerd in Vlaanderen. De basis voor het certificatensysteem is gelegd in het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000.

De concrete invulling is uitgezet in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Overheid van 7 juli 2006, gepubliceerd in het Staatsblad op 1 december 2006, dit ter vervanging van twee eerder goedgekeurde besluiten van 7 december 2001 ter bepaling van kwalitatieve WKK en 5 maart 2006 ter bepaling van de openbare dienstverplichting ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties.

Groenestroomcertificaten

Producenten van elektriciteit op basis van hernieuwbare energie kunnen een groenestroomcertificaat bekomen per MWh geproduceerde elektriciteit.

Meer informatie vindt u op de website van de VREG onder bij het thema groenestroomproductie.