De Rouck Energie

De Rouck Energie staat voor:

  • Import, distributie, installatie en onderhoud van micro-wkk SenerTec (Dachs)
  • Op maat verstrekte adviezen met betrekking tot elektrisch en thermisch verbruik, zowel voor particulieren als voor KMO
  • Haalbaarheidsstudie van uw innovatieproject (warmtepomp, warmtekrachtkoppeling fotovoltaïsche installatie,…) indien nodig met meetcampagne

De Rouck Energie is officieel erkend technicus voor SenerTec (Gold Label) en is gemachtigd, onder fabrieksgarantie, ALLE werken uit te voeren aan de Dachs.

Wij hebben tevens een net van SenerTec-erkende technici die regionaal instaan voor opstart, onderhoud en service van de micro-wkk Dachs