Wat is P2H?

“Power to Heat” (P2H) staat voor gestuurde omzetting van elektrische stroom naar warmte.  Deze elektrische stroom kan afkomstig zijn van autoproductie, door middel van  PV-panelen, WKK of kleinschalige windmolen. Men kan dit systeem inzetten om te vermijden dat een overschot aan stroom bij autoproductie gratis of tegen ondermaatse prijs op het net verdwijnt.

Voordelen

  • Optimaliseren van de financiële opbrengst van hernieuwbare energie afkomstig van autoproductie met PV, wind, WKK.
  • Maakt CO2-vrije productie van steeds duurder wordende warmte (gas/olie) mogelijk.
  • P2H laat toe om op kostenefficiënte wijze de prosumententaks te vermijden door de stroomoverschotten on site om te zetten in warmte waardoor de terugdraaiende teller overbodig wordt in kleine installaties.
  • Het systeem kan prijsgunstig functioneren in “off-grid” energiesystemen of helpt de spanning op het elektriciteitsnet stabiel te houden bij netparallel verbonden productie-installaties.
  • Het overschot aan stroom kan afgeleid worden naar een warmtepomp, een accu en/of doodeenvoudig, via een elektrische weerstand, omgezet worden in warmte die opgeslagen wordt in een met water gevuld buffervat.

Solarinvert Stromhamster®: P2H + Energiemanagement

De Stromhamster® van SolarInvert verstrekt u een systeem voor een P2H-omzetting van elektrische stroom en een module voor energiemanagement.

Wanneer de Powerdog® M vaststelt dat er, na activatie van een warmtepomp en/of  batterij, nog steeds stroom naar het net vloeit dan wordt de Stromhamster® geactiveerd. Tot een vermogen van 6000W elektrische stroom kan per eenheid omgezet worden in warmte.

Eén Stromhamster® kan de elektrische stroom verwerken van zowat één 10 kWp PV- installatie. Meerdere eenheden kunnen in parallel geplaatst worden.

De levering/P2H-eenheid Stromhamster® bestaat uit:

  • Eén elektrische weerstand 6 kW (speciaal geëigend voor deze specifieke toepassing)
  • De SolarInvert control-unit (uitsluitend 400V, 3f + N,~)
  • De energiemanagements-unit Powerdog M
  • Ttwee temperatuursensoren
  • Twee elektriciteitsmeters met S0-interface (2000 imp/kWh) voor data-uitlezing

Er wordt uitsluitend geleverd aan professionele vaklui met BTW-nummer !

Via onderstaand formulier kunnen de prijzen van voormelde SolarInvert-producten opgevraagd worden.

Klanten-eindgebruikers kunnen zich wenden tot hun vertrouwelijke elektro-vakhandelaar/PV-installateur uit hun buurt of kunnen ons informeren omtrent hun interesse in onze producten via “Contact”. 

Aansluitend stelt de Solarinvert-Partner uit hun buurt zich met hen in verbinding.

Zie ook: Flyer P2H

Meer informatie: