Energie-audit voor KMO’s

Reeds menig KMO-manager ervaart de invloed van onze op maat gesneden KMO-Energy Audit. Onze auditeur doorloopt samen met de bedrijfsleider en/of zijn energiemanager het bedrijf. Ondertussen vormt hij zich een idee van wat er op energetisch gebied zo al gaande is. Merkt hij een belangrijke tekortkoming dan neemt hij een foto van dit euvel. Dit gebeurt telkens opnieuw als onze auditeur een andere tekortkoming vaststelt. Na de rondgang trekt de auditeur zich terug om een fotoverslag op te stellen waarin alle geregistreerde tekortkomingen vermeld staan van hun terugverdientijd. Tevens wordt vermeld hoe groot de mogelijk te realiseren besparing zal bedragen. De vermelde terugverdientijden variëren van minder dan één jaar tot 10 jaar en meer.

De behandelde thema’s omhelzen verwarming, gebouwschil, koeling en (industriële) verlichting.

Na ontvangst van het rapport kan de betrokken bedrijfsleider/manager nog feedback genieten omtrent vermelde maatregelen en realiseerbare besparingen.