Energie-audit voor particulieren

Onze energieaudit, de zuinigheidstest voor uw woning, behandelt het verbruik van energie voor thermisch comfort, inclusief de produktie van sanitair warm water en het elektriciteitsverbruik voor verlichting, huishoudelijke apparaten, multimedia-apparatuur, enz… Na een kort onderhoud om de nodige gegevens op te nemen in verband met energieverbruik doorloopt onze auditeur samen met u of uw zaakgelastigde het te onderzoeken gebouw om de nodige afmetingen en karakteristieken van de gebouwschildelen te noteren. Na ca. anderhalf uur tot twee uur verlaat onze auditeur de woning om via een softwareapplicatie een verslag te genereren waarin U het resultaat en de adviezen terugvindt voor:

  • Stookinstallatie en de warmwaterproduktie
  • Vloeren, muren, ramen en daken
  • Elektriciteitsverbruikende toestellen zoals wasmachine, droogkast, diepvriezer en koelkast,…
  • Verlichting
  • Multimedia-apparatuur

Na een veertiental dagen ontvangt u het verslag op maat van de onderzochte woning.

Naast de bestaande toestand wordt hierin eveneens de gerenoveerde toestand gesimuleerd: u kan snel merken welke gebouwdelen het hoogste energieverlies genereren. Meteen weet u ook welke energiebesparende maatregelen de hoogste prioriteit hebben. Tegelijkertijd kan u vaststellen hoe groot de financiële besparing is bij uitvoering van een bepaald advies: altijd handig voor het bepalen van de terugverdientijd!

Na de ontvangst van het rapport mag u nog steeds verduidelijking vragen in verband met de inhoud

Deze audit is zo opgevat dat hij als basis kan dienen voor de opmaak van het EPC voor de woning in casu: de verzamelde gegevens kunnen eveneens geïmplementeerd worden in de EPC-software van het VEA. Eens deze audit uitgevoerd werd kan, tegen een kleine meerprijs, eveneens een EPC van het betrokken gebouw opgemaakt worden