Privacybeleid

De Rouck Energie, gevestigd te 9680 Maarkedal, Maarkeweg 6 en ingeschreven in de KruispuntenBank der Ondernemingen onder het nummer 0441 699 396 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens : www.derouckenergie.be en tel. 0032(0)55319089

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rouck & Co NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummers en faxnummers
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via website, in correspondentie en telefonisch?

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online – activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@derouckenergie.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

De Rouck Energie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen : u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens

De Rouck energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Rouck Energie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacybeleid andere websites

Op www.derouckenergie.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Rouck Energie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. It betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@derouckenergie.be.

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage door u werd gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoton MZR (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Rouck Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, veerlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@derouckenergie.be