Historiek

De naam De Rouck is reeds meer dan 60 jaar verbonden met energie. Het bedrijf vond zijn oorsprong in 1952 als lokale verdeler van vaste brandstoffen.

Veranderende marktomstandigheden (uitbreiding met vloeibare brandstoffen) en logistieke redenen waren de aanleiding om op de huidige locatie een nieuwe vestiging op te trekken.

Vanaf de eeuwwisseling groeide het besef dat enkel brandstoffen verdelen geen toekomstige duurzame oplossing zou zijn voor het voort bestaan van de onderneming. Daarom werd in 2003 beslist om niet verder meer te investeren in de brandstoffenhandel. De onderneming zou zich meer oriënteren in de richting van energiebesparing en het verhogen van energie-efficiëntie. Het is in die context dat een samenwerking met de Duitse fabrikant van microwarmtekrachtkoppelings-toestellen SenerTec tot stand kwam.

Verder verhoogde het bedrijf ook zijn expertise in energiebesparing via permanente bijscholing van medewerkers door gewaardeerde en competitieve docenten met universitaire vorming(UGent, UCL Louvain-La-Neuve,…). Dit leidde tot langdurige en duurzame samenwerking met energieleveranciers (Electrabel energie-adviseur gezinnen en KMO), openbare besturen (Stad Gent en Stad Oudenaarde: EPC publieke gebouwen) en Woon-en Zorg-centra (R&S Projects-Armonea: WKK-haalbaarheid).

Tegenwoordig is De Rouck & Co op de Belgische markt hoofdzakelijk actief in de WKK-wereld met modules van 5,0 tot 50 kW al dan niet in combinatie met externe warmtebron zoals condensatieketel/combiboiler, en/of warmtepomp. Verder worden, naast onderhoud en service van wkk-modules ook nog energie-audits voor gezinnen en KMO uitgevoerd